Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť zamestnancov a ich ochrana pri práci na všetkých pracoviskách je našou najvyššou prioritou. Filozofiou spoločnosti je predchádzať všetkým nehodám a úrazom. Za týmto účelom presadzujeme kultúru nulovej úrazovosti podporovanú aktívnym zapojením a vzdelávaním zamestnancov vo všetkých našich programoch BOZP, od vedúcich pracovníkov až po pracovníkov na stavbách.

CHCEŠ SA VRÁTIŤ ZDRAVÝ DOMOV?

Dodržiavaj a vyžaduj 12 pravidiel bezpečnej práce!

1. Neblázni a mysli!

2. Používaj výstražnú vestu, prilbu, topánky!

3. Isti sa vo výškach!

4. Nechoď do nezapaženého výkopu!

5. Dávaj pozor, kam stúpiš!

6. Neporiadok uprac!

7. Nepribližuj sa k zavesenému bremenu!

8. Cúvaj s pípakom, jazdi s majákom!

9. S náradím pracuj, ako sa má!

10. Drž sa ďalej od premávky!

11. Daj si pozor v koľajisku!

12. Nezapleť sa do drôtov!

Nedodržiavaš pravidlá a nevyžaduješ ich od ostatných?

TAK ...

UŽ NIKDY!