Na spoločnej ceste

Patríme k lídrom medzi stavebnými firmami na Slovensku. Na trhu fungujeme už 70 rokov a po celý čas si zakladáme na kvalitne a včas odvedenej práci za dodržiavania tých najprísnejších pravidiel bezpečnosti. Staviame a modernizujeme cesty, diaľnice, mosty, chodníky, križovatky, električkové trate a zastávky MHD. Podieľame sa na rekonštrukcii historických centier miest,  či cyklotrás a mnohých ďalších projektoch vo verejnom priestore. Disponujeme aj širokou sieťou obaľovní a vlastnou surovinovou základňou, čo z nás robí najväčšieho výrobcu kameniva pre potreby infraštrukturálne projekty na Slovensku. 

Sme súčasťou VINCI Construction CS, najväčšej stavebnej skupiny u nás

70

rokov skúseností

2000

projektov každý rok

4100

zamestnancov

Tradícia a odkaz, na ktoré nadväzujeme, nás zaväzujú. Sme hrdí nielen na svoje projekty, ale aj na to, že sme súčasťou najväčšej stavebnej skupiny na území Českej republiky a Slovenska, VINCI Construction CS. Tá pôsobí vo všetkých stavebných oblastiach – od dopravného inžinierstva po pozemné staviteľstvo. Buduje nosné komunikácie, železničné i električkové trate, športové ihriská, mestské komplexy alebo vodné diela, bytové domy, priemyselné haly, opravuje historické pamiatky. VINCI Construction CS zamestnáva viac ako 4000 ľudí, každý rok dokončí približne 2000 projektov a je súčasťou nadnárodného koncernu VINCI.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva
Ing. Martin Borovka

Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Róbert Šinály

Člen predstavenstva
Ing. Daniel Hanko

Člen predstavenstva
Paul Scippa

Člen predstavenstva
Mgr. Lenka Šimková

Organizačná štruktúra spoločnosti

Pôsobenie našej spoločnosti

Naše prevádzky