Naše služby

Diaľnice

Výkladnou skriňou našej spoločnosti sú diaľnice. Staviame a  rekonštruujeme  desiatky kilometrov po celom Slovensku a staráme sa o údržbu severného obchvatu v Banskej Bystrici. Nejde však len o vozovky, špecializujeme sa aj na mosty, protihlukové steny, mimoúrovňové križovatky, alebo inžinierske siete. S našimi diaľnicami sme zabodovali aj v súťaži Stavba roka. 

Naše projekty


Cesty a opravy ciest 

Staviame a modernizujeme tiež cesty všetkých tried. Vymieňame asfaltové povrchy vozovky, zvodidlá a priepusty, osadzujeme na cesty nové dopravné značky. 

Naše projekty


Mostné stavby a lávky 

Diaľničné a mestské mosty, ale aj lávky pre peších a cyklistov. Aj v tejto oblasti stavebníctva sa pýšime dlhoročnou expertízou a využívame tie najmodernejšie postupy, ktoré sú zárukou kvality a bezpečnosti.

Naše projekty


Električkové trate

Fungujúci systém MHD je nevyhnutnou podmienkou efektívnej, bezpečnej a komfortnej dopravy v mestách. Aj v tomto odbore sa pýšime dlhoročnou expertízou, staviame a opravujeme električkové trate v najväčších mestách Slovenska, rekonštruujeme mosty, budujeme zastávky a chodníky alebo inštalujeme svetelnú signalizáciu.

Naše projekty


Mestá a obce

Pomáhame zlepšovať život a mobilitu obyvateľov mnohých slovenských miest. Okrem ciest, chodníkov a križovatiek staviame námestia, cyklotrasy,  zastávky MHD vrátane bezbariérových nástupíšť, inštalujeme informačné systémy a súčasťou našich projektov v mestách sú osvetľovacie systémy, sadové úpravy, nové rozvody vody, či kamerové systémy. 

Naše projekty


Ostatné

Kompostárne, kanalizácie, rekonštrukcia lesnej železničky a sanácia svahov v skanzene Vychylovka.

Naše projekty


Letná a zimná údržba 

Cesty a diaľnice nielen staviame, ale aj dlhodobo udržiavame. Konkrétne ide o úsek rýchlostnej komunikácie R1 – severný obchvat v Banskej Bystrici. Súčasťou starostlivosti o komunikáciu je napríklad nepretržité monitorovanie prevádzky, čistenie odvodňovacieho systému alebo odstraňovanie prekážok z cesty. V zime sa zameriavame najmä na posyp, zamedzovanie tvorby poľadovice a pluhovanie snehu.


Surovinová základňa

Disponujeme aj širokou sieťou obaľovní a vlastnou surovinovou základňou, čo z nás robí najväčšieho výrobcu kameniva pre potreby infraštruktúry na Slovensku.