Udržateľnosť

Ekológia

Stopy našej činnosti nájdete vo všetkých prostrediach – v mestách, v krajine i v blízkosti vodných tokov. Preto si zakladáme na rešpekte k prírode a robíme všetko pre to, aby sme ju zaťažovali čo najmenej.

Sme ekologicky zodpovední, dbáme na prevenciu znečisťovania, sledujeme spotrebu energií, predchádzame vzniku odpadov a recyklujeme. Na všetkých našich stavbách využívame tie najmodernejšie a najšetrnejšie technológie.

Zamestnanci

Kľúčom k úspechu je tím talentovaných, motivovaných a skúsených zamestnancov, ktorí prijímajú zodpovednosť za maximálnu kvalitu našich služieb.

Naším cieľom je vytvárať také pracovné prostredie, ktoré zaistí nulovú úrazovosť všetkých, ktorí sa na našich stavbách pohybujú. Bezpečné a kvalitné pracovné podmienky sú pre nás samozrejmosťou, pretože vieme, že ľudia sú najväčším bohatstvom každého podniku.

Zodpovedný prístup

Ako jeden z najdôležitejších hráčov na stavebnom trhu na Slovensku si maximálne uvedomujeme svoju spoločenskú zodpovednosť. Preto dlhodobo podporujeme dobročinné aktivity a projekty, ako je napríklad občianske združenie Úsmev ako dar, ktoré sa stará o deti a rodiny v ťažkej životnej situácii alebo Nadáciu Granvia, ktorá podporuje projekty v oblasti sociálnej inklúzie.