Etika

Spoločnosť EUROVIA SK sa zaviazala dodržiavať princípy Charty etiky a rokovania VINCIKódexu konania proti korupcii VINCICharty vzťahov so subdodávateľmi VINCIVINCI Sprievodcom ľudskými právami a Manifesta VINCI. Skupina VINCI Construction CS sa riadi štandardmi Compliance management systému (CMS) vyplývajúcich z medzinárodných pravidiel koncernu VINCI. Cieľom Compliance management systému je priebežne zavádzať a kontrolovať dodržiavanie opatrení vedúcich k rešpektovaniu nielen povinností plynúcich z právnych predpisov, ale aj princípov etického správania. Naši zamestnanci sú pravidelne školení v oblasti etického a transparentného konania. Prípadné podnety týkajúce sa podozrenia z chybného konania možno oznamovať Compliance officerovi:

JUDr. Martin MAISNER, PhD, MCIArb.
samostatný advokát a nezávislý rozhodca

Burzovní palác, Rybná 14
110 00 Praha 1
Tel: +420 222 191 385

Compliance hotline - etická linka – whistleblowing linka
maisner@martin-maisner.com
Tel: +420 603 532 252