CSR projekty

Sme spoločensky zodpovedná firma, ktorej nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí nemali v živote šťastie. Dlhodobo spolupracujeme s neziskovou organizáciou Úsmev ako dar, kde sa snažíme pomáhať rodinám  a deťom v ťažkých životných situáciách, a taktiež pre nich organizujeme zamestnanecké zbierky. Prostredníctvom Nadácie Via Pribina odporujeme projekty, ktoré sa sústredia na zaraďovanie znevýhodnených skupín späť do spoločnosti, či už ide o dlhodobo nezamestnaných, zdravotne postihnutých, alebo iné skupiny. Do týchto aktivít sa ako dobrovolníci zapájajú aj naši zamestnanci. Sme hrdí na to, že projekty, ktoré podporujeme, dávajú zmysel a prinášajú potrebný úžitok.

Úsmev ako dar 

Nadácia Via Pribina

Športové a odborné podujatia