Blanket repairs of class I roads managed by Slovak Roads Administration

Štvorročný projekt sa realizuje na základe tendra z roku 2020. V rámci projektu obnovilo Združenie EUROVIA – Doprastav v roku 2021 až 38 úsekov ciest po celom Slovensku. Počas stavebných prác sa spolu vyfrézovalo viac ako 1,4 mil. m² a použilo sa vyše 330-tisíc ton asfaltu. Celkovo sa opravilo 170 km ciest a hodnota diela je viac ako 34 mil. EUR bez DPH. 

Najdlhším obnoveným úsekom je hlavný ťah v meste Humenné, ktorého dĺžka je 11,55 km. Naopak, najkratším, s dĺžkou 460 m, je časť komunikácie I/66 Krupina - mesto. Najväčším zrekonštruovaným úsekom z hľadiska rozlohy je cesta I/71, ktorá spája obchvat Fiľakova so slovensko-maďarskou štátnou hranicou Šiatorská Bukovina. Opravila sa tu plocha  87 592 m². Najviac asfaltu, viac ako 21-tisíc ton, sa použilo na opravu cesty I/51, ktorá spája hranicu okresov Levice/Krupina s obcou Ladzany.

Najväčšia plocha vozoviek sa obnovila na strednom Slovensku - viac ako 817-tisíc  m² s dĺžkou 91 km. Na východnom Slovensku sa opravili komunikácie o celkovej výmere viac ako 308-tisíc m² s dĺžkou 44 km a na západnom Slovensku je celková plocha zrekonštruovaných ciest viac ako 278- tisíc m² a dĺžkou 35 km. Cieľom realizácie prác bolo zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky. Stavebné práce súvisiace s opravou ciest prvej triedy pozostávali najmä z odfrézovania pôvodného asfaltového povrchu, pokládky geomreží na vystuženie asfaltových vrstiev, pokladania asfaltovej betónovej vrstvy, spevnenia krajníc, rezania priečnych i pozdĺžnych diletačných škár a ich tesnenia. 

Združenie EUROVIA – Doprastav počas rekonštrukčných prác využilo aj viaceré unikátne technológie akými sú recyklácia za studena, recyklácia za horúca či pokládka emulzného mikrokoberca. Recyklácia za studena dominovala najmä na východnom Slovensku, recyklácia za horúca sa používala na strednom Slovensku a na západnom Slovensku sa pokladal emulzný mikrokoberec.

Základné informácie:
Názov projektu: Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA – DOPRASTAV, EUROVIA SK závody STRED, Košice, Prešov
Termín realizácie: 04/2021 - 2024