Modernisation of tram line system in Košice

Išlo o najväčšiu modernizáciu električkových tratí za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Predmetom projektu bola modernizácia električkových tratí v meste s celkovou dĺžkou 7,9 km. Projekt priamo ­nadviazal na predchádzajúci projekt ­Košickej regionálnej integrovanej dopravy. Z dôvodu minimalizácie vplyvov prác na dopravu v meste a zjednodušenia logistiky sa líniová stavba mestskej električkovej dráhy rozdelila do ôsmich ucelených častí, ktoré sa realizovali ako samostatné stavby. Išlo o tieto ucelené časti:

• úsek trate od budovy krajského súdu po kruhový objazd Moldavská,
• okružná križovatka Moldavská,
• úsek trate na Triede SNP od križovatky Bardejovská po križovatku Laborecká,
• úsek trate od križovatky Laborecká po obratisko Amfiteáter,
• úsek trate od križovatky pri OC TIP TOP po obratisko Botanická záhrada,
• obratisko Botanická záhrada,
• Komenského ulica, úsek trate od Námestia Maratónu mieru po obratisko Havlíčkova,
• križovatka VSS.

Za necelé 2 roky sa zrekonštruovalo viac ako 15 km koľajníc, upravili sa nástupištia, osadili nové informačné tabule a svetelné signalizácie. V rámci projektu bol prvýkrát sa Slovensku využitý medzikolový absorbér vody, ktorý je z recyklovaných materiálov a teda šetrný k životnému prostrediu.

Hlavným cieľom stavby bolo dosiahnuť vyššiu efektivitu a bezpečnosť dopravy v meste, takisto aj väčší komfort pre cestujúcu a motoristickú verejnosť. V neposlednom rade však i zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste.

Základné informácie:
Názov: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Investor: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Košice
Termín výstavby: 11/ 2016 – 8/2018