Motorway R2 Kriváň – Mýtna

Rýchlostná cesta R2 vedie v údolí Krivánskeho potoka medzi pohoriami Slovenského rudohoria, Poľany a Javoria. Začiatok trasy nadväzuje na predchádzajúci úsek R2 Pstruša – Kriváň v dočasne upravenej mimoúrovňovej križovatke Kriváň.

Koniec úseku sa pred obcou Mýtna napojí na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Ide o technicky náročný úsek, ktorého súčasťou bude aj 4,5 km dlhá mostná estakáda v údolí Krivánskeho potoka. Situovaná je vo výške 15 až 45 m nad trasou cesty I/16, v tesnej blízkosti vysokého napätia a existujúcej zástavby. 
Celková dĺžka úseku R2 Kriváň – Mýtna je 9 296 m. Investorom je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Zhotoviteľom je Združenie R2 Mýtna (Doprastav, a. s., STRABAG, s. r. o., EUROVIA SK, a. s, EUROVIA CS, a. s.). Práce započali v apríli 2020 a dokončené by mali byť v roku 2025.

Základné informácie:
Názov: R2 Kriváň – Mýtna
Investor : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: Združenie R2 Kriváň – Mýtna  ( Doprastav a.s., STRABAG s.r.o., EUROVIA SK, a.s, EUROVIA CS, a.s. )
Cena : 232 146 454,18 EUR bez DPH
Doba realizácie : 3/2020 -2025