Obaľovne

Závod Obaľovne je špecializovaný závod, ktorého hlavnou úlohou je výroba asfaltových zmesí rôznych druhov a manažment recyklácie odpadov zo stavieb s následným uskladnením využiteľných odpadov a recyklátov na recyklačných centrách. 

EUROVIA SK vlastní 8 obaľovacích centier, ktoré sú situované tak, aby sme mali operačný dosah prakticky po celej Slovenskej republike. Do technologických zariadení obaľovní pravidelne investujeme nemalé finančné prostriedky, čoho výsledkom sú moderné, úsporné a ekologické technologické zariadenia na výrobu širokého portfólia asfaltových zmesí s dôrazom na výslednú kvalitu finálneho produktu.  Okrem štandardných asfaltových zmesí na obaľovniach vyrábame aj rôzne druhy špeciálnych asfaltových zmesí ako sú napríklad:

 •  farebné asfaltové zmesi
 •  nízkoteplotné asfaltové zmesi so znížením množstvom emisií pri ich výrobe
 •  špeciálne asfaltové zmesi proti šíreniu trhlín
 •  studené asfaltové zmesi
 •  asfaltové zmesi s pridaním odpadových plastov

Pri výrobe asfaltových zmesí, v prevažnej miere používame kamenivo z vlastných kameňolomov, ktoré sú zamerané na dodržiavanie vysokej kvality jednotlivých druhov kamenív. Dôležitou témou dnešných dní, je cirkulárna ekonomika s využitím recyklovaných materiálov. Každá naša obaľovňa je centrom zhodnocovania odpadu, čo znamená že dokážeme vyrábať aj asfaltové zmesi z pridaním recyklátov z vybúraných komunikácií. Technologické zariadenia obaľovní sú nadštandardne vybavené z pohľadu dodržiavania bezpečnosti práce a aj z pohľadu enviromentu, čo sú základné piliere Skupiny VINCI Construction CS.

Naše obaľovne a kontakty

 • Šemša
  Obaľovacie centrum Šemša, 044 21 Šemša 
  zodpovedný pracovník: Roman Kristan – vedúci obaľovne   
  tel.: 0907 095 068
  roman.kristan@vinci-construction.com
  GPS: 48.6735633N, 21.1507417E
   
 • Zbudza
  Obaľovacie centrum Zbudza, 072 23 Zbudza 
  zodpovedný pracovník: Vladimír Gajdoš – vedúci obaľovne
  tel.: 0917 385 677
  vladimir.gajdos@vinci-construction.com
  GPS: 48.7969983N, 21.8990564E
   
 • Prešov – Vydumanec
  Obaľovacie centrum Vydumanec, 080 01 Prešov 
  zodpovedný pracovník:   Peter Rostocký,  vedúci obaľovne
  tel.: 0911 771 656
  peter.rostocky@vinci-construction.com
  GPS: 48.9981417N, 21.2010597E
   
 • Poprad – Kvetnica
  Obaľovacie centrum Kvetnica, 058 01 Poprad
  zodpovedný pracovník:  Ľuboš Chladoň  – vedúci obaľovne
  tel.: 0905 804 795
  lubos.chladon@vinci-construction.com
  GPS: 49.0250375N, 20.2928208E
   
 • Beladice
  Obaľovacie centrum Beladice, 951 75 Beladice
  zodpovedný pracovník: Jarolím Krivánek – vedúci obaľovne
  tel.  0917 915 574
  jarolim.krivanek@vinci-construction.com
  GPS: 48.3468661N, 18.2964206E

UNIASFALT, s. r. o.

 • Šelpice
  Obaľovacie centrum Šelpice, 919 09 Šelpice 
  zodpovedný pracovník: Martin Blaškovič – vedúci obaľovne
  tel.  0902 970 295
  Martin.Blaskovic@Skanska.SK
  GPS: 48.4097192N, 17.5440072E
   
 • Vígľaš
  Obaľovacie centrum Vígľaš, 962 02 Vígľaš 
  zodpovedný pracovník: Peter Piovarči – vedúci obaľovne
  tel.  0908 774 157
  peter.piovarci@vinci-construction.com
  GPS: 48.5428928N, 19.2982792E
   

 • Horný Hričov 
  Obaľovacie centrum Horný Hričov, 013 42 Horný Hričov
  zodpovedný pracovník: Stanislav Vrábel - vedúci obaľovne
  tel. 0902 986 559
  stanislav.vrabel@vinci-construction.com
  GPS: 49.249464, 18.649466