Roundabout, Šurany

Pôvodná priesečná križovatka v Šuranoch, ktorá sa nachádza v bode kríženia ciest II/580 Šurany – Levice, III/5801 smer Lipová – Hasičská ulica a ulica M. R. Štefánika, prešla rekonštrukciou. Na jej mieste sa vybudovala nová okružná križovatka. Stavebné práce zahŕňali aj prekládku inžinierskych sietí. Rekonštrukciu križovatky v hodnote viac ako 429-tisíc eur bez DPH pre Nitriansky samosprávny kraj zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK, závod Bratislava.

Rekonštrukčné práce pozostávali najmä z výstavby okružnej križovatky s odvodnením vrátane jej vetiev, vegetačných úprav a náhradnej výsadby, vybudovania chodníkov a úpravy zelene. Bolo potrebné vykonať aj prekládky inžinierskych sietí, ktoré sa týkali najmä kábelovodu a telefónnych káblov, verejného osvetlenia, mestského rozhlasu a plynovodu. Súčasťou prác bola aj kompletná rekonštrukcia bezbariérových priechodov na chodníkoch.

Vonkajší priemer novej križovatky je 40 metrov. Šírka okružného jazdného pruhu je 5,5 metrov a stredový ostrovček má priemer 10 metrov. Celková dĺžka jednotlivých vetiev križovatky na uliciach SNP, Hasičská a M.R. Štefánika je 111,6 metrov.

Cieľom stavby bolo navrhnúť križovanie ciest tak, aby sa na predmetných cestách pri súčasnej intenzite dopravy zabezpečila plynulá, rýchla a bezpečná premávka a umožnilo sa rýchle dopravné prepojenie. Vďaka prestavbe pôvodnej križovatky na okružnú sa v tejto lokalite odstráni bodová závada, zníži sa tiež riziko kolízií a zlepší sa aj priepustnosť križovatky.

Základné informácie:
Názov: Okružná križovatka Šurany II/580 s III/5801 v km 7,35
Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Bratislava
Obdobie výstavby: 10/2021 – 11/2021