Začína sa rekonštrukcia cesty I/79 na východe Slovenska

Košický závod spoločnosti EUROVIA SK začal v apríli s rekonštrukciou cesty 1. triedy I/79 medzi Vranovom nad Topľou a Parchovanmi.

Projekt realizovaný pre Slovenskú správu ciest zahŕňa modernizáciu takmer 10 km úseku. Jeho súčasťou je výmena krytu vozovky, rekonštrukcia 5 mostných objektov a 3 križovatiek, 5 autobusových zastávok a osvetlenia priechodov pre chodcov, ako aj úprava odvodňovacích  zariadení a bezpečnostných prvkov či dopravného značenia.

Práce v hodnote 11,6 mil. eur bez DPH budú trvať 18 mesiacov s výnimkou zimného obdobia. Cieľom projektu je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie a zníženie hlukovej záťaže.

Základné informácie:

Názov stavby: I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 04/2023 – 09/2024