Zvýšili sme pasívnu bezpečnosť cestnej premávky

EUROVIA SK obnovila bezpečnostné prvky na ceste I.triedy I/18 na východnom Slovensku.

Na úseku cesty prvej triedy I/18 medzi obcou Svinia a mestom Michalovce EUROVIA SK ukončila stavebné práce, ktoré realizovala s cieľom zvýšiť pasívnu bezpečnosť cestnej premávky. Obnova komunikácie prebiehala v rámci projektu Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v správe Slovenskej správy ciest od septembra 2020 a trvala 24 mesiacov. Práce za viac ako 7,6 miliónov EUR bez DPH  na viac ako 87 kilometrov dlhom úseku zahŕňali osadenie prvkov pasívnej bezpečnosti ako sú tlmiče nárazu, energeticky absorpčné koncovky, nové zvodidlá a nosiče zvislého dopravného značenia. Súčasťou prác bola aj úprava križovatiek, na ktorých sa zosúladilo značenie a vymenili sa zvislé i vodorovné dopravné značky.

Základné informácie:
Názov stavby: Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. tried v správe SSC IVSC Košice, úsek I/18 Svinia - Michalovce
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA SK - HAKOM
Obdobie výstavby: 09/20 – 09/22