Budujeme akumulační nádrž v Letenských sadech

V Praze na Letné vzniká závlahová nádrž pro Lesy ČR. Jejím účelem je akumulace vody pro zavlažování v případě, že přijde období sucha.

Lokalizace nádrže, za jejíž stavbu odpovídá SMP Vodohospodářské stavby, byla provedena na podkladě tachymetrického zaměření širšího území. Dimenzování akumulačního prostoru vychází z rebilančních výpočtů potřeby závlahové vody pro směrodatně suchý rok a z estetických a hygienických požadavků na minimální provozní hladinu.

Plocha dna zavlažovací nádrže bude 4829 m2, plocha hladiny při maximální provozní hladině potom 6 389 m2. Nátok je řešen jako kaskádovitý vodní prvek. V nádrži bude situován ostrov o ploše 305 m2 a pro vstup na něj je navržené šestnáct metrů dlouhé dřevěné molo. Jeho nosnou konstrukci budou tvořit kompozitové profily a nástupní plochy se zpevní kamennou dlažbou.

V rámci akumulační nádrže bude vybudován odběrný objekt se závlahovou čerpací stanicí v podzemním provedení s odhlučněným stropem. Kromě automatické tlakové čerpací stanice bude tento funkční celek obsahovat filtrační stanici pro ochranu vlastního závlahového detailu před vnosem nerozpuštěných látek a plavenin. Jako výpustné zařízení je navržen betonový prefabrikovaný požerák.

Základní informace:
Název stavby: Akumulační nádrž Praha – Letná
Investor: Lesy ČR
Zhotovitel: SMP Vodohospodářské stavby
Doba realizace: 05/2022–07/2022