Cesta prvej triedy, ktorou sa vodiči v Banskej Bystrici napájajú na rýchlostnú cestu R1, prejde rekonštrukciou

Na vysoko frekventovanej ceste prvej triedy I/66 v Banskej Bystrici sa dnes začína rekonštrukcia. Obnoví sa úsek komunikácie od napojenia na R1 v časti Hušták až po križovatku Shell, kde sa cesta I/66 opäť napája na rýchlostnú cestu R1. Zrekonštruujú sa aj vetvy jednotlivých križovatiek. Vodiči sa tak budú musieť pripraviť na čiastočné obmedzenie dopravy. Premávka bude riadená dočasným dopravným značením, svetelnou signalizáciou a regulovčíkmi. Rekonštrukcia je súčasťou projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC). Dielo v celkovej sume viac ako 2,2 mil. EUR bez DPH realizuje Združenie  EUROVIA – Doprastav.

Obnova komunikácie je rozdelená do deviatich etáp, v rámci ktorých sa postupne zrekonštruujú jednotlivé úseky. Na všetkých opravovaných častiach vozovky sa najskôr odfrézuje pôvodný asfaltový podklad, položí sa asfaltová betónová ložná vrstva a následne tzv. asfaltová SMA obrusná vrstva. Tá pozostáva z modifikovaného asfaltu s vylepšenými vlastnosťami, ktorý sa používa na komunikáciách s vysokou intenzitou dopravy. Výhodou je jeho vyššia odolnosť, vďaka ktorej zamedzuje vyjazdeniu koľají. Stavebné práce budú ukončené do 50 pracovných dní.

„Počas prvého týždňa bude na úseku prebiehať najmä frézovanie. Od 16. mája sa budeme snažiť realizovať prevažnú väčšinu stavebných prác vo večerných a nočných hodinách, aby sme na tejto vyťaženej komunikácii obmedzili dopravu čo najmenej. Naši pracovníci budú pracovať predovšetkým v čase od 18:00 hod. do 4:30 hod.,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Celková dĺžka opravovaného úseku je 5,2 km a šírka 13,9 m. Počas obnovy komunikácie sa vyfrézuje viac ako 72-tisíc m² asfaltového podkladu. Zrealizujú sa tiež postreky na celkovej ploche viac ako 144-tisíc m². Súčasťou opravy bude aj pokládka geomreží na vystužovanie asfaltových vrstiev s výmerou 30-tisíc m². Dôjde aj k výškovej úprave uličných vpustí a kanalizačných šácht v počte 145 ks. Počas rekonštrukcie sa  položí modifikovaná ložná vrstva a asfaltová SMA obrusná vrstva, každá o celkovej výmere viac ako 72-tisíc m². Stavebné práce budú zahŕňať aj osadenie 40 ks liatinových poklopov a tiež rezanie a následné tesnenie dilatačných škár. Rekonštrukčné práce začnú na úseku 88,480 km a skončia na 95,520 km.