Cyklistický chodník Hrabušice – Smižany

V spišskom regióne EUROVIA SK vybudovala novú cyklotrasu, ktorá spája obce Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce a Smižany. Trasa má celkovú dĺžku 6,2 km a šírku 3 m. Stavebné práce za takmer 1,18 mil. eur prebiehali od augusta 2021 do júla 2022.

Stavba pozostávala zo zemných prác, v rámci ktorých sa upravil terén a podložie. Následne sa vybudovali komunikácie a osadili sa zábradlia či smerové stĺpiky a zrealizovalo sa aj zvislé a vodorovné dopravné značenie. Nový cyklochodník prispeje k rozvoju cykloturistiky v regióne. Odľahčí sa ním  doprava na súbežnej trase cesty II/536, čím sa zvýši bezpečnosť všetkých, ktorí ho budú využívať, či už na presun do práce alebo za rekreačnými aktivitami.

Základné informácie:
Názov stavby: Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany
Investor: Obec Hrabušice, Obec Letanovce, Obec Smižany, Obec Spišské Tomášovce
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod Košice
Cena diela: 1,18 mil. eur bez DPH
Obdobie výstavby: 08/2021-07/2022