D1 Prešov, západ – Prešov, juh

V októbri 2021 bol po 1 596 dňoch výstavby slávnostne odovzdaný motoristom diaľničný úsek D1 Prešov, západ – Prešov, juh.

Úsek D1 Prešov, západ – Prešov juh, je priamym pokračovaním D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov, juh je diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Novovybudovaný úsek je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina) a je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E50. Napája sa naň medzinárodná cesta E371, ktorá smeruje z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh tvorí juhozápadný obchvat mesta Prešov.  Zhotoviteľom stavby je Združenie D1 Prešov (EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav a Metrostav) pod vedením spoločnosti EUROVIA SK. 

Diaľničný úsek bol vo výstavbe od júna 2017. Je dlhý takmer 8 km, v rámci neho bolo vybudovaných  18 mostov, dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou viac ako 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien. Súčasťou stavby bola aj technicky najnáročnejšia križovatka na Slovensku, Prešov, Západ.  Spájajú sa v nej dve diaľnice a cesty I., II. a III. triedy. Vo vetvách to robí spolu 11,3 km, čo je viac ako je dĺžka celého úseku. Nový obchvat odkláňa z mesta najmä tranzitnú dopravu. Osobným vozidlám skracuje jazdu o takmer 19 minút. 
Stavba získala hlavnú cenu Stavba roka 2020-21 v kategórii Inžinierske stavby 

Základné informácie:
Názov: Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: Združenie D1 Prešov (EUROVIA SK, EUROVIA CS, Doprastav, Metrostav, Metrostav Slovakia)
Termín realizácie: 6/2017 – 10/2021