D1 Senec, Blatné – križovatka Blatné

Účelom stavby bolo vybudovať v mieste križovatky Blatné  novú mimoúrovňovú križovatku, ktorá zabezpečila  dopravné prepojenie cesty I/61 s diaľnicou D1 vo všetkých smeroch.

Zároveň bol zrekonštruovaný príslušný úsek D1 na šesťpruhovú diaľnicu. Počas prestavby križovatky bol nad diaľnicou D1 zdemolovaný most a v novej polohe vybudovaný nový most. Celý úsek stavby predstavuje 1420 metrov.

Základné informácie:
Názov : D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné
Investor : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., DOPRASTAV, a.s.
Cena : 23,3 mil. eur
Doba realizácie : 2016 -2017