Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku

V Kežmarku sa ukončili stavebné práce v súvislosti s výstavbou novej kompostárne, ktoré prebiehali od októbra 2021. Bude sa v nej spracúvať biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov či cintorínov a odpad zo záhrad. Kežmarčania budú môcť priniesť aj menšie množstvo odpadu z prípravy jedál. Dielo v hodnote viac ako 1,1 mil. EUR bez DPH zrealizovala EUROVIA SK a kompostovacie zariadenie dodala spoločnosť Ponti-M, s.r.o. 

Stavebné práce pozostávali napríklad z hrubých terénnych úprav a z vybudovania doručovacích a kompostovacích boxov či plôch. Spevnili sa plochy na skladovanie surovín aj hotového kompostu a zrealizovalo sa oplotenie, prípojky a rozvody vody. Vybudovala sa kanalizácia, prípojka silnoprúdu, vonkajšie osvetlenie, komunikácie a oporné múry. V areáli sa tiež zrealizovali sadové úpravy. 
Nová kompostáreň na Poľnej ulici pozostáva zo štyroch stavebných objektov. V dozrievacích boxoch bude prebiehať proces hygienizácie, aby sa pôsobením vysokej teploty a času odstránili či zredukovali patogénne mikroorganizmy. Dozrievacia plocha z asfaltocementového krytu sa vybudovala na podkladných vrstvách zakladania s podzemným rozvodom potrubia. To bude slúžiť nielen na prevzdušnenie, ale aj na zber prebytočnej vody zo zavlažovania a to najmä počas dažďov. Ďalším objektom sú doručovacie boxy, do ktorých budú môcť Kežmarčania priniesť suroviny na kompostovanie. Na spevnenej ploche sa bude skladovať hotový produkt – kompost.

Základné informácie:
Názov: Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku
Investor: Mesto Kežmarok
Zhotoviteľ: Ponti-M, s.r.o., EUROVIA SK, a.s. ( závod Košice )
Termín realizácie: 10/2021 - 09/2022