EUROVIA SK spustila práce na ceste medzi obcami Veľké Uherce a Skýcov

Poklepaním základného kameňa spustil závod Bratislava vo štvrtok 13. apríla stavebné práce na ceste druhej triedy II/511 medzi Veľkými Uhercami a Skýcovom.

Rekonštrukciou prejdú 2 úseky s celkovou dĺžkou takmer 8,5 km. Dielo v hodnote 14,8 mil. EUR zrealizuje pre Trenčiansky samosprávny kraj spoločnosť EUROVIA SK a Združenie Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa, ktorého členmi sú EUROVIA SK a ViOn.

V rámci stavebných prác sa zrealizuje komplexná rekonštrukcia celej konštrukcie vozovky vrátane podložia a obnoví sa dopravné značenie a zvodidlá. Zrealizuje sa aj sanácia aktívneho zosuvu a vybuduje sa nový odvodňovací systém. Práce by mali byť ukončené do 300 dní.

Základné informácie:

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. ETAPA (km 5,300 - 10,290) a 4. ETAPA (km 10,3 -13,75 )
Investor: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Združenie Veľké Uherce – Skýcov – 3. ETAPA (EUROVIA SK a ViOn) a EUROVIA SK – 4. ETAPA
Obdobie výstavby: 04/2023 – 300 dní