EUROVIA SK ukončila sanáciu zosuvu pôdy na strednom Slovensku

Úsek cesty tretej triedy III/1556 medzi obcami Rykynčice a Plášťovce prešiel rekonštrukciou. Stavebné práce, v rámci ktorých sa zrekonštruovala vozovka, zastabilizoval sa breh rieky Krupinica a zaistil sa svah nad i pod cestou, prebiehali od minulého augusta. Dielo v hodnote takmer 992 tisíc EUR bez DPH zrealizovala pre Banskobystrický samosprávny kraj spoločnosť EUROVIA SK.

Zastavenie erózie násypového telesa cestnej komunikácie sa zrealizovalo pomocou gabiónových košov a matracov v toku rieky a tiež protieróznej rohože, ktoré spolu spevnili breh rieky. Rozšírila a zrekonštruovala sa poškodená vozovka, osadili sa nové zvodidlá a zrealizovalo sa aj spevnenie priekopy.

Zárez, teda svah nad komunikáciou sa zastabilizoval vystuženým striekaným betónom a zemnými klincami. Aby sa zamedzilo vsakovaniu zrážkových vôd do podložia cestného telesa, priekopa sa vydláždila betónovými tvarovkami.

Vďaka oprave komunikácie sa zlepšila jej prevádzková spôsobilosť a predĺžila sa aj jej životnosť. Vodiči tak opäť môžu jazdiť po novej a kvalitnej vozovke.  Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšiť bezpečnosť a komfort účastníkov cestnej premávky.

Základné informácie:

Názov stavby: Sanácia zosuvu na ceste III/1556, Rykynčice
Investor: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 08/2022–05/2023