EUROVIA SK zrekonštruovala cestu medzi obcami Pernek a Rohožník

Cesta druhej triedy II/501 v okrese Malacky, ktorá spája obce Pernek a Rohožník, prešla revitalizáciou. Stavebné práce prebiehali od októbra 2022 a ich účelom bolo odstrániť rozsiahle poškodenia povrchu vozovky.

Oprava sa realizovala na úsekoch Pernek – Kuchyňa a Kuchyňa - Rohožník technológiou recyklácie za studena. Dielo v hodnote 3,6 mil. EUR bez DPH zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK.

Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov je takmer 10 km. Na oboch úsekoch bola použitá recyklácia za studena, čo je unikátna nízkoodpadová technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Eliminuje a obmedzuje jeho záťaž hlukom, prachom či emisiami a prináša aj energetickú úsporu. Zároveň umožňuje opätovné využitie stavebných materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky a obmedzuje plytvanie zdrojmi prírodných surovín.

Cieľom stavebných prác bolo odstrániť rozsiahle poškodenie povrchu vozovky, predovšetkým porúch krytu a podkladových vrstiev a tiež jeho priečnych i pozdĺžnych deformácií. Účastníci cestnej premávky tak budú môcť cestu využívať ďalšie roky vo vysokom komforte a určite ocenia, že budú jazdiť po novej, kvalitnej a bezpečnej vozovke.

Základné informácie:

Názov stavby: Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe SC BSK technológiou recyklácie za studena – okres Malacky
Investor: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 10/2022-04/2023