I/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, most

Oprava križovatky spolu s vybudovaním nového mosta cez rieku Torysa sa začala ešte v lete 2018. V rámci projektu sa vybudovala aj cesta pre chodcov a cyklistov popod nový most. Hlavným zámerom bolo zvýšiť priepustnosť na dôležitých hlavných dopravných tepnách v smeroch Poprad – Vranov nad Topľou a Poprad – Košice.

Celková investícia podľa zmluvy o dielo dosiahla takmer 7,9 milióna eur s DPH. Stavebné práce sa realizovali za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením.

Základné informácie:
Názov: I/18 Prešov, Levocská – Obrancov mieru križovatka, most
Investor: Slovenská správa ciest, a.s. Bratislava
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod PREŠOV 
Termín: 06/2018 – 02/2020