Kameňolomy

Spoločnosť EUROVIA Kameňolomy je významným a tradičným dodávateľom vysoko kvalitného kameniva na slovenskom trhu. Zaoberáme sa ťažbou, spracovaním a predajom lomového kameniva, kameniva do stmelených a nestmelených zmesí, kameniva do betónu, bitúmenových zmesí alebo koľajového lôžka. Z nášho riaditeľstva v Žiline riadime prevádzku desiatich kameňolomov, vďaka ktorým dokážeme pokryť dopyt na celom Slovensku. 

Naše kameňolomy:

  • Dubná Skala (Vrútky)

  • Malužiná (Liptovský Hrádok)

  • Hradová (Košice)

  • Dubina (Poprad)

  • Sedlice (Prešov)

  • Hanišberg (Krupina)

  • Sekier (Zvolen)

  • Vígľaš (Detva)

  • Juskova Voľa (Vranov nad Topľou)

  • Brehov (Trebišov)