Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon

V novembri 2022 sme slávnostne po 135 dňoch prác odovzdali do užívania Mestu Prešov modernú cyklolávku pri Prešovskej univerzite. Nová lávka sa nachádza na rovnakom mieste ako stará lávka, pričom v rámci realizácie bolo vybudované aj prepojenie na cyklochodník Mlynský náhon a chodník pre peších aj cyklistov  Súčasťou projektu bola aj výmena a rozšírenie verejného osvetlenia a osadenie mobiliáru.

Nosná konštrukcia novej lávky je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi. Je dlhá 38 metrov a  široká 5,5 metra. Celková cena diela predstavuje 957 316,30 eur s DPH.

Základné informácie:
Názov: Lávka pri Prešovskej univerzite s prepojením na cyklochodník Mlynský náhon
Investor: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Dopravné stavby
Termín realizácie: 05/2022 – 11/2022
Cena: 957 tis. €  s DPH