Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec, I. etapa

Modernizácia cesty II. triedy č. 534 Poprad – Starý Smokovec je považovaná za vstupnú bránu do Vysokých Tatier. Stavebné práce za takmer 2,4 mil. € realizoval závod Prešov. 

Pôvodne bol povrch cesty rozrušený rozvetvenými priečnymi a pozdĺžnymi trhlinami, mozaikovými trhlinami, lokálnymi výtlkmi a opakovane opravovanými miestami. Poškodené boli aj dláždené rigoly a vpusty cestnej kanalizácie. Stavebné práce tak súviseli predovšetkým s výmenou a vystužením horných vrstiev vozovky, odvedením zrážkovej vody z jej povrchu a vylepšením zvislého aj vodorovného značenia. Okrem modernizácie cesty došlo k rekonštrukcii aj dláždené priekopy a kanalizácie a dva mosty. Vďaka rozsiahlej obnove sa zlepšil celkový stav a funkčnosť povrchu opravovaného úseku.

Základné informácie:
Názov: Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec, I. etapa
Investor: Prešovský samosprávny kraj 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Prešov
Termín: 05/2021 – 540 dní