Modernizácia električkových uzlov MEU v Košiciach

Líniová stavba mestskej električkovej dráhy pozostáva zo siedmich ucelených častí. Tie sa z praktických dôvodov a vzhľadom na požiadavku realizácie modernizácie električkových uzlov za súčasnej obmedzenej prevádzky realizovali ako samostatné stavby. Projekt zahŕňal tieto časti: križovatka Námestie osloboditeľov – Južná trieda, obratisko Amfiteáter, Úsek trate obratisko Amfiteáter – križovatka Tip Top, križovatka Tip Top po križovatku Čsl. armády – Zimná ulica, obratisko Havlíčkova, križovatka Trieda SNP – Bardejovská ulica a Bardejovská ulica po Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), a križovatka Námestie Maratónu mieru – úsek z Komenského ulice smer Hviezdoslavova – Masarykova ulica.

Modernizácia vybraných úsekov pozostávala z prestavby existujúcej električkovej cesty za účelom zvýšenia jej bezpečnosti, technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších prvkov. Išlo o vybudovanie novej konštrukcie električkového spodku a zvršku so zabudovaním elektricky ovládaných výhybiek a ich ohrevu..

V rámci stavby bolo na električkových uzloch vymenených 10 250 m koľajníc, zabudovaných viac ako 15 000 m² antivibračných rohoží, do koľajového lôžka bolo potrebných takmer 6 000 m³ kameniva a na trolejové vedenie sa spotrebovalo vyše 7 000 m káblov. Celková plocha, ktorá bola v rámci rekonštrukcie električkových uzlov vyasfaltovaná je viac ako 27 000 m². Súčasťou modernizácie bola i rekonštrukcia a modernizácia šiestich električkových a jedného autobusového nástupištia, vrátane označníkov a automatov.

Základné informácie:
Názov: KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
Investor: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Košice
Cena diela: 19,6 mil EUR
Termín výstavby: 05/ 2015 – 10/2015