Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov v Košiciach

V júli 2019 ukončil závod Košice práce na obnove modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov.  Išlo o stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov.

Projekt sa týkal 21 zastávok MHD, plus na ďalších 8 zastávkach boli osadené označníky a  informačné tabule.

Základné informácie:
Názov: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov : stavebné práce
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: závod Košice
Termín realizácie: 03/2019 -07/2019
Cena diela s DPH: 1 000 962,94 eur