Most Škultétyho Prešov

Na konci roka 2022 skončila rozsiahla rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý vedie ponad železničnú trať Prešov - Plaveč. Opravu mosta byla za viac ako 1,7 mil. EUR  bez DPH pre mesto Prešov.

Kompletná uzávera ulice Škultétyho trvala od mája 2022. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 120 metrov. V rámci stavebných prác sa zrekonštruoval cestný nadjazd a upravilo sa šírkové usporiadanie priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom. Upravili sa chodníky a preložil  sa telekomunikačný kábel zavesený na nosnej  konštrukcii mosta. Taktiež sa zrekonštruovali mostné zábradlia a rímsy.

Pôvodný most sa postavil v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Jeho technický stav nevyhovoval súčasnému zaťaženiu cestnou dopravou. Cieľom rekonštrukcie bolo preto zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej a železničnej premávky.

Základné informácie:
Názov: Most Škultétyho – havarijný stav
Objednávateľ: Mesto Prešov
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Dopravné stavby
Termín realizácie: 05/2022 – 12/2022