Obchvat Plavnice na severovýchode Slovenska je sprejazdnený

Vo štvrtok 22. júna Združenie EUROVIA SK – Doprastav slávnostne odovzdalo do užívania obchvat obce Plavnica. Práce na takmer 6 km dlhom úseku prebiehali od februára 2020.  Vďaka ukončeniu výstavby nového obchvatu dochádza teraz k odklonu tranzitnej dopravy z obce Plavnica, čím sa zvyšuje nielen bezpečnosť a komfort motoristov, ale aj domácich obyvateľov. Projekt v hodnote viac ako 37,9 mil eur s DPH bol zrealizovaný pre Slovenskú správu ciest.

Preložka cesty si vyžiadala presun inžinierskych sietí a úpravu potokov Ľubovnianka, Šambronka a Jasenok. Zregulovala sa tiež rieka Poprad a upravili sa aj oba jej brehy. Ponad túto rieku vedú dva nové mostné objekty v celkovej dĺžke 223 m a 312 m. Súčasťou novej komunikácie je spolu 6 mostných objektov, vrátane mosta ponad železničnú trať, a 3 križovatky – Ľubovnianske kúpele, Hajtovka a Plavnica. Pri obci Plavnica sa vybudovali aj protihlukové steny s celkovou dĺžkou 948 m.

Cesta I/68, ktorá spája obec Mníšek nad Popradom a mesto Prešov, tvorí hlavný komunikačný koridor severnej časti Prešovského samosprávneho kraja. Je tiež súčasťou cestnej siete Slovenska v smere sever – juh a plní dôležitú úlohu v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy. Spája totiž Slovensko a Poľsko a je dopravne veľmi zaťažená – úsekom denne prechádza približne 10-tisíc áut. Vďaka preložke cesty dochádza k prerozdeleniu dopravy a odľahčeniu existujúcej cesty v prieťahu obcou Plavnica. Znižuje sa tiež nehodovosť v obci, ale aj za obcou na problematickom Plavnickom kopci.

Základné info o stavbe:
Názov stavby:
I/68 Plavnica, preložka cesty
Objednávateľ: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA SK – Doprastav
Termín realizácie: 03/2020 – 06/2023