Odborný seminár o studených asfaltových technológiách na Slovensku

Dňa 20. 4. 2023 sa na závode Prešov uskutočnil seminár pod názvom „Studené asfaltové technológie. Skúsenosti aplikácie na Slovensku.“

Cieľom seminára, ktorý organizovala Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky (SAAV) v spolupráci s EUROVIA SK, bolo prezdieľanie skúseností pri realizácii studených asfaltových technológií, ktoré sa realizujú na Slovensku od roku 1991.

Na seminári vystúpil Ing. Peter Kovaľ, technický riaditeľ EUROVIA SK a zároveň predseda SAAV, a svoje príspevky s hlavným zameraním na mikrokoberce a nátery prezentovali aj Ing. Miroslav Šufliarsky  a Ing. Ján Štefík z BITUNOVA a Ing. Vladimír Poláček z DOPRA−VIA.  Prezentáciou prispel aj zástupca NDS Ing. Peter Lang.

Súčasťou podujatia bola aj ukážka pokládky mikrokoberca, ktorú realizovala mikrokobercová čata závodu Prešov v areáli závodu.

Seminára sa zúčastnili pracovníci NDS, IVSC SSC Košice, Správy ciest KSK, PSK, BSK, TSUS, ako aj takmer všetci členovia SAAV. Pre výborné ohlasy zo strany prítomných sa uvažuje o zopakovaní podobného  seminára aj pre investorov na západnom Slovensku.