Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč

Cesta tretej triedy III/3244 medzi obcami Rudňany a Poráč prešla rekonštrukciou. EUROVIA SK tu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja obnovila dva úseky vozovky s celkovou dĺžkou 630 m a oporný múr spolu v dĺžke 330 m. Dielo za viac ako 1,7 mil. EUR bez DPH zrealizoval závod Košice za 9 mesiacov. 

Stavebné práce zahŕňali odstránenie existujúcich vrstiev vozovky, zemné práce, zriadenie a opravu odvodňovacích zariadení a pokládku nových konštrukčných vrstiev vozovky. Zrealizovali sa aj nové nové krajnice, v niektorých úsekoch sa spevnili staré, osadili sa nové zvodidlá, smerové stĺpiky či dopravné značky. Pôvodný oporný múr pozdĺž vozovky sa zrekonštruoval,  osadili sa na ňom piloty a zriadili sa odvodňovacie zariadenia ako priepusty, chráničky, drenáže či šachty. Cieľom stavebných prác bolo odstrániť havarijný stav cesty a zvýšiť tak komfort a bezpečnosť vodičov.

Základné informácie:
Názov stavby: Odstránenie havarijného stavu cesty III/3244 Rudňany - Poráč
Investor: Správa ciest košického samosprávneho kraja
Cena: 1,76 mil. €
Doba realizácie: 04/2022-11/2022