Pokračujú veľkoplošné opravy ciest 1. triedy na Slovensku

Na ceste prvej triedy I/65 medzi obcami Stará Kremnička a Bartošova Lehôtka sa tento týždeň spustili stavebné práce. Oprava vozovky je súčasťou projektu Slovenskej správy ciest (SSC), ktorý zahŕňa veľkoplošné opravy ciest prvej triedy po celom Slovensku.

Dielo v hodnote takmer 2 mil. EUR bez DPH realizuje pre SSC Združenie EUROVIA – Doprastav. 

Stavebné práce sa začnú odfrézovaním pôvodnej vozovky, pokračovať sa bude realizáciou postrekov, náterov či posypov a následne sa na plochu viac ako 56-tisíc m2 položia nové asfaltové vrstvy.

„Dĺžka úseku, ktorý na ceste I/65 opravíme, je 5,3 km a zmluvný termín realizácie stavebných prác je 50 dní. Zaujímavosťou je, že časť úseku s rozlohou viac ako 37 tisíc m2 budeme rekonštruovať aj recykláciou podkladu za studena na mieste. Je to unikátna nízkoodpadová technológia, ktorá je zároveň priateľská k životnému prostrediu. Eliminuje a obmedzuje jeho záťaž hlukom, prachom či emisiami a prináša aj energetickú úsporu,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Pôvodná vozovka nespĺňa požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka oprave komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť. Vodiči tak budú jazdiť po novej a kvalitnej ceste. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie komfortu a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky.

Základné informácie:

Názov stavby: I/65 Stará Kremnička – Bartošova Lehôtka
Investor: Slovenská správa ciest
Zhotoviteľ: Združenie EUROVIA – Doprastav
Obdobie výstavby: 04/2023-06/2023