Preložka cesty I/68 a výstavba obchvatu Plavnice zníži dopravné zaťaženie obce

Na úseku cesty prvej triedy I/68 s dĺžkou 5,73 km prebiehajú od februára 2020 rozsiahle stavebné práce. Vďaka výstavbe nového obchvatu dôjde k odklonu tranzitnej dopravy z obce Plavnica, čím sa zvýši nielen bezpečnosť a komfort motoristov, ale aj domácich obyvateľov. Projekt v hodnote viac ako 28,2  mil. EUR realizuje pre Slovenskú správu ciest Združenie EUROVIA SK – Doprastav. Predpokladaný termín ukončenia prác je naplánovaný na rok 2023.

Cesta I/68, ktorá spája obec Mníšek nad Popradom a mesto Prešov, tvorí hlavný komunikačný koridor severnej časti Prešovského samosprávneho kraja. Je tiež súčasťou cestnej siete Slovenska v smere sever – juh a plní dôležitú úlohu v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy. Spája totiž Slovensko a Poľsko a je dopravne veľmi zaťažená – úsekom denne prechádza približne 10-tisíc áut. Vďaka preložke cesty dôjde k prerozdeleniu dopravy a odľahčeniu existujúcej cesty v prieťahu obcou Plavnica. Zníži sa tiež nehodovosť v obci, ale aj za obcou na problematickom Plavnickom kopci.

„Preloženie cesty si vyžaduje presun inžinierskych sietí a úpravu potokov Ľubovnianka, Šambronka a Jasenok. Zreguluje sa tiež rieka Poprad a upravia sa aj oba jej brehy v dĺžke 111 a 185 m. Ponad túto rieku povedú dva mostné objekty v celkovej dĺžke  223m a 312m. Súčasťou novej komunikácie bude spolu 6 mostných objektov, vrátane mosta ponad železničnú trať, a 3 križovatky – Ľubovnianske kúpele, Hajtovka a Plavnica. V rámci stavebných prác sa dohromady použije viac ako 34-tisíc ton nového asfaltu a zrekonštruujú sa komunikácie o celkovej rozlohe 42-tisíc m². Asfaltom sa pokryje vyše 75-tisíc m² plochy. Pri obci Plavnica sa vybudujú aj protihlukové steny s celkovou dĺžkou 948 m,“ uvádza Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Výstavba nového obchvatu obce Plavnica si doteraz nevyžadovala obmedzenie dopravy na ceste I/68. Stavebné práce totiž prebiehali mimo tejto komunikácie. Na jar 2022 sa začnú práce na budovaní križovatiek Plavnica a Ľubovnianske kúpele a dôjde aj k búraniu cesty prvej triedy. Doprava sa obmedzí do jedného jazdného pruhu s obojsmernou premávkou a bude riadená svetelnou signalizáciou.