R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice

Projekt PR1BINA je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva tohto rozsahu na Slovensku. Rýchlostná cesta s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km bola zrealizovaná za historicky  najkratšiu lehotu výstavby na Slovensku. 

Projekt bol rozdelený na 4 samostatné úseky :  Nitra – Selenec ( 12,6 km ), Selenec – Beladice (19 km ), Beladice  – Tekovské Nemce ( 14,3 km ) a severný obchvat Banskej Bystrice ( 5,7 km ).  Projekt zrealizovalo konzorcium GRANVIA, a.s, samotné práce zastrešila spoločnosť Granvia Construction, s.r.o., pre ktorú práce realizovali spoločnosti EUROVIA SK, a.s. a EUROVIA CS, a.s. Viac info : www.pR1bina.sk

Základné informácie:
Názov: Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP
Investor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Koncesionár: GRANVIA a.s.
Zhotoviteľ: Granvia Construction, s.r.o.
Cena: 1,2 mld eur (celkové náklady na naprojektovanie, výstavbu, prevádzku a údržbu)
Doba realizácie: 2009 – 2012