Stretnutie TH pracovníkov spoločností VINCI Construction CS na Slovensku 2023

V dňoch 21. – 22. marca 2023 sa v priestoroch Ski & Wellness hotela Družba v Jasnej uskutočnilo Stretnutie technicko-hospodárskych pracovníkov spoločností VINCI Construction CS na Slovensku.  

Súčasťou programu bolo okrem prezentácií spoločností EUROVIA SK a SMS aj bližšie predstavenie Skupiny VINCI Construction CS v réžii Martina Borovku a Paula Scippu. Ďalší kolegovia prezentovali najvýznamnejšie stavby, na ktorých aktuálne pracujú a všetci účastníci sa mohli zapojiť do diskusií s vedením skupiny VINCI Construction CS či spoločností EUROVIA SK a SMS. Pozornosť bola venovaná aj takým témam ako je bezpečnosť pri práci, pretože práve tá je na našich stavbách prioritou.