Tri nové kruhové objazdy v Trebišove

EUROVIA SK vybudovala v Trebišove tri nové kruhové objazdy

V Trebišove sa ukončili stavebné práce v súvislosti s výstavbou troch okružných križovatiek, ktoré prebiehali od septembra 2021. Nové kruhové objazdy sa zrealizovali na križovatkách ulíc M. R. Štefánika - Jána Kostru, Vrátna – SNP – Nemocničná a Československej armády – Komenského. Stavebné práce za takmer 1,3 mil. EUR bez DPH zrealizovala pre mesto Trebišov spoločnosť EUROVIA SK.
Výstavba troch kruhových objazdov prebehla v dvoch fázach. Koncom roka 2021 sa vybudovala nová križovatka na uliciach M. R. Štefánika - Jána Kostru. V druhej etape, ktorá sa realizovala tento rok, sa upravili križovatky na uliciach Vrátna – SNP – Nemocničná a Československej armády – Komenského.

„V Trebišove sme vybudovali tri nové kruhové objazdy. Najmenší z nich, s priemerom 22 m, sme zrealizovali na križovatke M. R. Štefánika a Jána Kostru. Jeho stredový ostrovček má priemer 5 m. Ďalšia okružná križovatka, na uliciach Vrátna – SNP – Nemocničná, má priemer 25 m a priemer stredového ostrovčeka je 10 m. Najväčší kruhový objazd s priemerom 28 m sme vybudovali na križovatke Československej armády – Komenského. Stredový ostrovček má priemer 11,4 m. Šírka pruhov na vjazde a výjazde z jednotlivých kruhových križovatiek je 4,5 alebo 5,5 m,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.
Stavebné práce pozostávali nielen z výstavby nových okružných križovatiek, ale aj z rekonštrukcie spevnených plôch, rozšírenia a vybudovania nových parkovacích miest na sídlisku Juh a výstavby parkoviska na Kutnohorskej ulici. Osadil sa aj nový mestský mobiliár vrátane lavičiek a odpadkových košov.
Účelom výstavby bolo zvýšiť bezpečnosť a kapacitu existujúcich križovatiek, a tiež zvýšiť plynulosť cestnej premávky. Nové kruhové objazdy zabezpečia aj vyššiu bezpečnosť chodcov, ktorí sa pohybujú v ich okolí.

Základné informácie:
Názov stavby: Kruhové križovatky a spevnené plochy
Investor: Mesto Trebišov
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 09/2021 – 10/2022