V Komárne sa ukončila rekonštrukcia miestnych komunikácií

V Komárne sa ukončila rozsiahla rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorá prebiehala od augusta 2022. Projekt pozostával z 15 stavebných objektov, v rámci ktorých sa opravili nielen cesty a chodníky, ale nanovo sa vybudovala aj jedna priesečná križovatka a kruhový objazd.

Dielo v celkovej sume viac ako 4,21 mil. EUR bez DPH zrealizovala pre Mesto Komárno spoločnosť EUROVIA SK.

Počas stavebných prác sa zrekonštruovali cesty alebo ich úseky na uliciach 29. Augusta – Slnečná, Elektrárenská cesta, Svätojánska – Cintorínsky rad, Jazerná – Hlboká, Platanová Alej, Narcisová, Hradná, ul. Priateľstva, Tabaková – Vnútorná okružná – Športová, Sústružnícka, Dunajská, Podzáhradná a Lesná.

Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie križovatky Elektrárenská cesta – Tabaková a okružnej križovatky na priesečníku ulíc Priateľstva – E. B. Lukáča. Nové chodníky budú môcť obyvatelia Komárna využívať na uliciach 29. Augusta – Slnečná, Jazerná – Hlboká, Priateľstva – E. B. Lukáča a Lesná.

V rámci rekonštrukčných prác sa na jednotlivých úsekoch vymenil povrch ciest s celkovou rozlohou viac ako 42 000 m2. Tiež sa obnovilo takmer 5 000 m2 povrchu chodníkov. Niektoré úseky prešli kompletnou rekonštrukciou, ktorá zahŕňala napríklad výmenu verejného osvetlenia, vybudovanie nového odvodnenia vozovky či vybudovanie nových konštrukčných vrstiev vozovky a chodníkov.

Oprava jednotlivých komunikácií zlepšila ich prevádzkovú spôsobilosť a predĺžila ich životnosť. Vodiči i chodci v Komárne tak teraz budú môcť využívať nové, kvalitné a bezpečné cesty aj chodníky. Cieľom opráv miestnych komunikácií bolo najmä zvýšiť bezpečnosť a komfort všetkých účastníkov cestnej premávky.

Základné informácie:
Názov stavby: Ucelená oprava miestnych komunikácií
Investor: Mesto Komárno
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 08/2022-05/2023