V Košiciach sme obnovili viacero úsekov ciest

Minulý týždeň ukončila EUROVIA SK rekonštrukčné práce na stavbe „ Opravy asfaltových povrchov vo vlastníctve mesta Košice I. etapa“.


Závod Košice tu zrekonštruoval v krátkom čase päť dopravne exponovaných komunikácií na území mesta Košice v rámci prvej etapy obnovy. Predmetom prác bola rekonštrukcia ciest v rozsahu takmer 6 kilometrov, vrátane prieťahu celým sídliskom KVP. Celkovo sa vyasfaltovala plocha 95 000 m2. Súčasťou projektu bola aj výmena obrubníkov v dĺžke takmer 15 kilometrov, čiastočná výmena podložia, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie, priľahlých autobusových zastávok, chodníkov, či parkovísk. Celá rekonštrukcia bola ukončená zrealizovaním nového vodorovného dopravného značenia. Na prvú dokončenú etapu naviazala plynule II.etapa, počas ktorej sa zrekonštruuje počas nasledujúcich troch mesiacov ďalších osem úsekov v hodnote viac ako 2,6 milióna eur.

Základné informácie:
Názov stavby: Oprava asfaltových povrchov a práce na komunikáciách vo vlastníctve mesta Košice I. etapa
Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Košice
Termín realizácie: 06 – 09/2022