V Michalovciach sme ukončili rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov

V meste Michalovce sa ukončila rekonštrukcia mestských komunikácií, ktorá prebiehala od marca do novembra tohto roka.

Projekt pozostával z 18 stavebných objektov a opravili sa nielen cesty, ale aj chodníky. Dielo v celkovej sume viac ako 1,3 mil. EUR bez DPH zrealizovala pre Mesto Michalovce spoločnosť EUROVIA SK, závod Košice.

V rámci stavebných prác sa celkovo odfrézovalo 27 550 m2 asfaltového povrchu a odstránilo sa 1 150 m2 podkladu z kameniva, betónu a asfaltu. Asfaltový betón sa položil na plochu 27 550 m2. Počas rekonštrukcie sa osadilo 1 239 m betónového záhonového obrubníka s bočnou oporou a
4 086 m chodníkového obrubníka.

Vďaka rekonštrukcii budú mať jednotlivé komunikácie dlhšiu životnosť a lepšiu prevádzkovú spôsobilosť. Vodiči a chodci v Michalovciach určite ocenia, že budú môcť využívať nové, kvalitné a bezpečné cesty i chodníky. Cieľom opravy bolo najmä zvýšiť bezpečnosť a komfort všetkých účastníkov cestnej premávky.

Základní informace:
Název: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v meste Michalovce
Objednavatel: Mesto Michalovce
Zhotovitel: EUROVIA SK
Doba realizace: 03/2022-11/2022