V Prešove sa začína rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici

V Prešove sa v pondelok 9. mája začala rozsiahla rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici, ktorý vedie ponad železničnú trať Prešov – Plaveč. V súvislosti so stavebnými prácami dochádza k dopravným obmedzeniam, ktoré sa dotknú vodičov, cyklistov a peších účastníkov cestnej premávky. Od 7. mája došlo k úplnému uzatvoreniu ulice Škultétyho a k presmerovaniu dopravy. Pôvodný most sa postavil v päťdesiatych rokoch minulého storočia. V súčasnosti nespĺňa záťažové požiadavky aktuálnych noriem a je v havarijnom stave. Opravu mosta za viac ako 1,7 mil. EUR  bez DPH pre mesto Prešov zrealizuje spoločnosť EUROVIA SK.

Prešovčanov čakajú v nasledujúcich mesiacoch výraznejšie dopravné obmedzenia. Kvôli skráteniu trvania rekonštrukcie mostného objektu, bude na tomto úseku úplná výluka dopravy. Cestnú a osobnú dopravu presmeruje dočasné dopravné značenie na okolité miestne komunikácie. Na križovatkách Škultétyho – Budovateľská a Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho sa upraví svetelná signalizácia. Rekonštrukcia si vyžaduje aj presmerovanie trolejovej dopravy zo Škultétyho ulice, zo smeru od mestskej haly, na ulicu Budovateľská. S tým je spojená realizácia odbočky na trakčnom vedení. Tranzitná doprava sa presmeruje mimo centra a Škultétyho ulice na obchvat a cesty I. triedy v smere Košice – Poprad, Košice – Bardejov a späť. Na niekoľko dní a etáp sa vylúči aj železničná doprava, cestujúcich tak prepravia náhradné dopravné prostriedky.

„Kompletná uzávera ulice Škultétyho bude trvať približne 8 mesiacov. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 120 metrov. V rámci stavebných prác sa zrekonštruuje existujúci cestný nadjazd a upraví sa šírkové usporiadanie priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom. Upravia sa chodníky a preloží sa telekomunikačný kábel zavesený na nosnej  konštrukcii mosta. Nové dažďové vpusty sa napoja na existujúcu kanalizáciu na Radlinského ulici. Rekonštrukcia zahŕňa aj ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostným objektom a potrebné ochranné opatrenia trakčného vedenia,“ informuje Simona Tančákova, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Pôvodný most bol postavený ako trojpoľová trámová železobetónová konštrukcia s celkovou dĺžkou 30,8 m. Technický stav mostného objektu nevyhovuje súčasnému zaťaženiu cestnou dopravou a svojím príslušenstvom ohrozuje cestnú dopravu na moste, premávku na železničnej trati Prešov – Plaveč a peších prechádzajúcich po moste. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej a železničnej premávky.