Zmodernizovali sme cestu medzi Popradom a Starým Smokovcom

Symbolickým prestrihnutím pásky sme v pondelok 27.júna odovzdali zástupcom Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja zrekonštruovanú cestu druhej triedy II/534, ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Stavebné práce prebiehali od mája 2021 a ich účelom bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky a systém odvodnenia. Rekonštrukciu  3 km dlhého úseku za viac ako 1,9 mil. EUR bez DPH zrealizoval závod Prešov.

Stavebné práce pozostávali z výmeny a vystuženia horných vrstiev vozovky, odvedenia zrážkovej vody z jej povrchu, osadenia zvodidiel a vylepšenia zvislého a vodorovného značenia. Okrem modernizácie cesty sa zrekonštruovali aj dláždené priekopy, zrealizovala sa hĺbková drenáž,  čistenie a monitoring kanalizácie a opravili sa dva mosty.

Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, zvýšiť dopravný komfort užívateľov komunikácie, predĺžiť životnosť dotknutých stavebných objektov a zlepšiť systém odvodnenia cesty. Vďaka rozsiahlej obnove sa zlepšil celkový stav a funkčnosť povrchu opraveného úseku.

Základné informácie:
Stavba: Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec, I. etapa
Investor: Prešovský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s., závod PREŠOV
Termín: 05/2021 – 540 dní