Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji

Na celkovo 32 úsekoch ciest sme vyasfaltovali 392 952 m2 vozovky. Stavebné práce za viac ako 3,5 mil. EUR prebiehali do konca augusta. Stavbu realizovali dve čaty pracovníkov spoločnosti EUROVIA SK pod dohľadom hlavného stavbyvedúceho Petra Dubňanského.

Vďaka obnoveniu povrchu cestných komunikácií sa zlepšila ich prevádzková spôsobilosť a predĺžila sa aj ich životnosť. Vodiči tak budú jazdiť po nových, kvalitných a bezpečných vozovkách a cesty budú môcť využívať niekoľko ďalších rokov vo vysokom komforte.

Základné informácie:
Názov: Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy
Objednávateľ: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, závod Bratislava
Doba realizácie: 6/2021 – 8/2021