Dodávateľský systém

Dodávateľský systém spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

S cieľom nastoliť efektívnu spoluprácu so svojimi dodávateľmi a zabezpečiť dodávku materiálov, služieb a subdodávateľských prác spustila spoločnosť EUROVIA SK, a.s. dodávateľský systém.

Pri zadávaní zákazky sa rozhodujeme v zmysle firemnej stratégie, kde kľúčovými faktormi sú:

  • kvalita
  • termíny
  • náklady (vrátane nákladov na životný cyklus)
  • inovácia

Súčasťou spomínaného procesu je aj partnerská spolupráca s internými oddeleniami spoločnosti EUROVIA SK, a.s.

Organizovanie nákupu

Ak máte záujem stať sa dodávateľom EUROVIA SK, a.s., zaregistrujte sa na dodávateľskom systéme EUROVIA SK, a.s., kde nájdete všetky potrebné informácie a obchodné podmienky: