Kontakt pre nábor

Mgr. Lenka Šimková

Vedúca personálneho útvaru

+ 421 917 600 653
lenka.simkova@vinci-construction.com