Spolupráca so školami

Čo ponúkame?

  • Možnosť absolvovať prax a brigády v priebehu štúdia
  • Konzultácie a vedenie záverečných prác
  • Exkurzie, prezentácie na vybraných stavbách
  • Absolventská prax
  • Spolupracujeme s medzinárodným združením IAESTE, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl