Bezemisná elektrina

Skupinu EUROVIA SK poháňa bezemisná elektrina od VSE

Výstavba a údržba dopravnej infraštruktúry v Slovenskej republike je od začiatku roku 2022 ekologickejšia. Spoločnosť EUROVIA SK sa zaradila medzi odberateľov ekologicky šetrnej energie z bezemisných zdrojov. Pri odbere 1 MWh bezemisnej elektriny sa oproti klasickej elektrine  z bežného energetického mixu SR ušetrí 0,15 tony CO2, čo je pri priemernej ročnej spotrebe EUROVIA SK znamená zníženie o 945 ton CO2. Bezemisnú elektrinu bude spoločnosť EUROVIA SK odoberať od 1.januára 2022 až 31.decembra 2023.

Vo všetkých prevádzkach postupne zavádzame rad ekologických ústretových opatrení. Zmluva o dodávkach zelenej energie sa týka všetkých pobočiek rozmiestnených po celej republike. Ďalším generáciám tak tu zanecháme nielen kvalitné cesty, ale aj súčasne výrazne obmedzíme našu uhlíkovú stopu. Je to dobrá správa, ktorou sa môžeme pochváliť i našim zákazníkom a obchodným partnerom.

Zmluvu na odber bezemisnej elektriny uzavrela spoločnosť s VSE, a.s., Košice zatiaľ na dobu dvoch rokov, za ktorú odoberie 12 600 MWh, a tým usporí viac ako 1 890 ton CO2.

Tlak na znižovanie produkcie skleníkových plynov vychádza z európskych klimatických záväzkov. Členovia EÚ sa v minulom roku zhodli na sprísnení klimatických cieľov ku roku 2030, celkové emisie sa tak musia obmedziť najmenej o 55 percent oproti roku 1990. Do roku 2050 chce Európa dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Celý proces nakladania s bezemisnou elektrinou je plne transparentný. Zákazník získa certifikát EcoGreen, ktorý potvrdzuje, že odobral elektrinu z bezemisných zdrojov.

Certifikát bol vydaný spoločnosťou OKTE, a.s. podľa z.č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov „TU na stiahnutie“ .