EUROVIA SK obnovila cestu Šahy – Nitrianský kraj

V okrese Levice bola ukončená a odovzdaná prestavba viac ako 6 km dlhého úseku cesty druhej triedy II/527. Ten začína v meste Šahy a pokračuje až po hranicu Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Dielo v celkovej hodnote 951 297 eur bez DPH zrealizovala pre Nitriansky samosprávny kraj spoločnosť EUROVIA SK, závod Bratislava.  

Dôvodom pre rekonštrukciu cesty bol nevyhovujúci stav pôvodnej vozovky na danom úseku, čo znižovalo bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. V nevyhovujúcom stave boli aj chodníky, zastávkové zálivy a priechody pre chodcov.

V rámci rekonštrukcie bolo celkovo položených 34 000 m2 nového asfaltového koberca v dvoch vrstvách. Pribudli tiež dve nové autobusové zastávky. Osadených bolo 1054 metrov nových zvodidiel, merač rýchlosti, a taktiež merač teploty vozovky. Pribudlo 115 ks nových dopravných značiek. Vybudovali sa tri nové bezbarérové prechody pre chodcov, ktoré sú zvýraznené pomocou cestných nízkoprofilových gombíkov.

Základné informácie:

Názov stavby: Cesta II/527 Šahy – hranica kraja
Investor: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Hlavný stavbyvedúci: Peter Dubňanský
Obdobie výstavby: 03/2023 – 8/2023