Modernizácia dopravnej tepny Golianovo – Vráble

Spustili sme rozsiahle modernizačné práce na viacerých úsekoch cesty I/51 medzi Golianovom a Vrábľami. Počas nasledujúcich mesiacov zrekonštruujeme cestný úsek v dĺžke viac ako šesť kilometrov, kde okrem klasickej výmeny asfaltového krytu vozovky opravíme tri mostné objekty a štyri priepusty

Zároveň reprofilujeme krajnice, svahy cestného telesa a priekopy, pričom vybudujeme tiež novú križovatku pri obci Klasov. 

Túto rekonštrukciu zabezpečujeme pre Slovenskú správu ciest. Veríme, že po jej dokončení sa výrazne skvalitní prejazd týmto úsekom, ktorý patrí do dôležitej dopravnej tepny spájajúcej Trnavský a Nitriansky kraj.

Základné informácie:

Názov stavby: Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji, I/51 Golianovo – Vráble
Objednávateľ: Slovenská správa ciest 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK
Obdobie výstavby: 04–09/2024