Na R2 sme splnili dôležitý míľnik

Práce na R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek, ktoré EUROVIA SK realizuje v spolupráci so spoločnosťou SMS, neustále napredujú. V týchto dňoch sme v rámci výstavby dosiahli významný míľnik – na 11. kilometri sme úspešne dobudovali nosnú konštrukciu viac ako 283 metrov dlhého mosta, vedúceho ponad železničnú trať a cestu III/3416.

V súčasnej dobe prebieha realizácia demontáže podpernej konštrukcie, následne budeme pokračovať nielen na zemných prácach v okolí mosta, ale aj na ďalších dôležitých častiach samotného mostného objektu, ako napríklad v inštalácii izolácie, ríms, či záverných múrikov a krídel.

R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek v číslach:

·      úsek je dlhý 14,2 km

·      jeho súčasťou je 13 mostov a 3 križovatky

·      súčasťou stavby bude aj 7,2 km protihlukových stien

Nový úsek bude súčasťou juhovýchodného obchvatu mesta Košice a napojí sa na už dokončený a sprevádzkovaný úsek diaľnice D1 Budimír – Bidovce.

Základné informácie:

Názov stavby: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek
Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť
Zhotoviteľ: EUROVIA SK 
Doba výstavby: 04/2022 – 08/2025